యాహూలో కొత్త సందేశాలను ఎలా ఉంచాలి? మెయిల్ క్లాసిక్

యాహూలో! మెయిల్ క్లాసిక్, మెయిల్బాక్స్లు డిఫాల్ట్ తేదీ ద్వారా క్రమబద్ధీకరించబడతాయి. ఇది బాగుంది.

అప్రమేయంగా, సందేశాలు క్రమంలో క్రమంలో అమర్చబడినాయి, అనగా ఇటీవలి సందేశం అతిపురాతనమైన సందేశంగా ఉన్నప్పుడు ఇటీవలి జాబితాలో చాలా దిగువ భాగంలో ఉంటుంది.

ఒకవేళ మీ మెయిల్బాక్స్ ఒక స్క్రీన్ దాటికి పెరిగితే, కొత్త సందేశాలకు వెళ్ళటానికి స్క్రోల్ చేయాలి లేదా రివర్స్ ఆర్డర్లో సందేశాలపై పని చేయాలనుకుంటే, మెయిల్బాక్స్ క్రమం చేయడానికి క్రమం చేయడానికి అర్ధమే.

యాహూ లో కొత్త సందేశాలు అవ్వండి మెయిల్ క్లాసిక్

Yahoo! లో మెయిల్బాక్స్ పైన కొత్త సందేశాలను ఉంచడానికి! మెయిల్ క్లాసిక్:

పైన కొత్త మెయిల్ ఉంచండి - ఎల్లప్పుడూ

ఈ మార్పు నిరంతరంగా ఉండదు, మరియు మీరు అదే మెయిల్బాక్స్ను తదుపరి తెరిచినప్పుడు, అది మళ్లీ క్రమంలో క్రమంలో ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

డిఫాల్ట్ అవరోహణ క్రమంలో చేయడానికి, మీరు Yahoo! ద్వారా వెళ్ళాలి మెయిల్ క్లాసిక్ ఎంపికలు: